Rozpis zápasov 1. BNTL 2022

1. kolo:
Bitarovský B. Vojsovič   Farkaš Matej  
Bročko Varhaník   Igaz Laššo  
Ďurech Stránsky   Kasala Košík  
2. kolo:
B. Vojsovič Košík   Stránsky Farkaš  
Laššo Kasala   Varhaník Ďurech  
Matej Igaz   Bitarovský Bročko  
3. kolo:
Bročko B. Vojsovič   Igaz Stránsky  
Ďurech Bitarovský   Kasala Matej  
Farkaš Varhaník   Košík Laššo  
4. kolo:
B. Vojsovič Laššo   Varhaník Igaz  
Matej Košík   Bitarovský Farkaš  
Stránsky Kasala   Bročko Ďurech  
5. kolo:
Ďurech B. Vojsovič   Kasala Varhaník  
Farkaš Bročko   Košík Stránsky  
Igaz Bitarovský   Laššo Matej  
6. kolo: 
B. Vojsovič Matej   Bitarovský Kasala  
Stránsky Laššo   Bročko Igaz  
Varhaník Košík   Ďurech Farkaš  
7. kolo:
Farkaš B. Vojsovič   Košík Bitarovský  
Igaz Ďurech   Laššo Varhaník  
Kasala Bročko   Matej Stránsky  
8. kolo:
B. Vojsovič Stránsky   Bročko Košík  
Varhaník Matej   Ďurech Kasala  
Bitarovský Laššo   Farkaš Igaz  
9. kolo:
Igaz B. Vojsovič   Laššo Bročko  
Kasala Farkaš   Matej Bitarovský  
Košík Ďurech   Stránsky Varhaník  
10. kolo:
B. Vojsovič Varhaník   Ďurech Laššo  
Bitarovský Stránsky   Farkaš Košík  
Bročko Matej   Igaz Kasala  
11. kolo:
Kasala B. Vojsovič   Matej Ďurech  
Košík Igaz   Stránsky Bročko  
Laššo Farkaš   Varhaník Bitarovský