Rozpis zápasov dvojhra 1. BNTL 2021

 
1. kolo:
VOĽNO B. Vojsovič   Igaz Revello 1:6 5:7
Farkaš Stránsky 6:2 6:2 Laššo Košík 1:6 3:6
2. kolo:
B. Vojsovič Laššo 4:6 1:4 skr. V Stránsky Igaz 6:1 6:1
Revello Košík 2:6 1:6 VOĽNO Farkaš  
3. kolo:
Farkaš B. Vojsovič 6:0 6:2 Košík Stránsky 6:2 6:3
Igaz VOĽNO   Laššo Revello 0:6 2:6
4. kolo:
B. Vojsovič Revello 0:6 2:6 VOĽNO Košík  
Stránsky Laššo 5:7 5:7 Farkaš Igaz 6:1 6:1
5. kolo:
Igaz B. Vojsovič 6:3 6:4 Laššo VOĽNO  
Košík Farkaš 6:3 6:2 Revello Stránsky 3:6 5:7
6. kolo:
B. Vojsovič Stránsky skr. V Farkaš Laššo 6:2 6:1
VOĽNO Revello   Igaz Košík 4:6 0:6
7. kolo:
Košík B. Vojsovič 6:1 6:1 Revello Farkaš 1:6 0:6
Laššo Igaz 2:6 3:6 Stránsky VOĽNO  
8. kolo:
B. Vojsovič VOĽNO   Revello Igaz 6:2 6:3
Stránsky Farkaš 6:4 0:6 3:6 Košík Laššo 6:1 6:7 4:0 skr. L
9. kolo:
Laššo B. Vojsovič skr. V Igaz Stránsky 1:6 1:6
Košík Revello 6:2 1:0 skr. R Farkaš VOĽNO  
10. kolo:
B. Vojsovič Farkaš 0:6 0:6 Stránsky Košík 5:7 0:6
VOĽNO Igaz   Revello Laššo 6:4 6:4
11. kolo:
Revello B. Vojsovič 6:1 6:1 Košík VOĽNO  
Laššo Stránsky 6:3 3:6 4:6  Igaz Farkaš  
12. kolo:
B. Vojsovič Igaz 2:6 6:3 2:6 VOĽNO Laššo  
Farkaš Košík 2:6 1:6 Stránsky Revello 5:7 0:6
13. kolo:
Stránsky B. Vojsovič 6:2 6:1 Laššo Farkaš 2:6 3:6
Revello     Košík Igaz 6:1 6:1
14. kolo:
B. Vojsovič Košík 2:6 2:6 Farkaš Revello 6:3 6:1
Igaz Laššo 6:3 5:7 6:3 VOĽNO Stránsky  
 
1:6 0:6