Rozpis zápasov dvojhra 1. BNTL 2021

 
1. kolo:
VOĽNO B. Vojsovič   Igaz Revello 1:6 5:7
Farkaš Stránsky 6:2 6:2 Laššo Košík 1:6 3:6
2. kolo:
B. Vojsovič Laššo   Stránsky Igaz 6:1 6:1
Revello Košík 2:6 1:6 VOĽNO Farkaš  
3. kolo:
Farkaš B. Vojsovič 6:0 6:2 Košík Stránsky 6:2 6:3
Igaz VOĽNO   Laššo Revello 0:6 2:6
4. kolo:
B. Vojsovič Revello 0:6 2:6 VOĽNO Košík  
Stránsky Laššo   Farkaš Igaz  
5. kolo:
Igaz B. Vojsovič 6:3 6:4 Laššo VOĽNO  
Košík Farkaš 6:3 6:2 Revello Stránsky 3:6 5:7
6. kolo:
B. Vojsovič Stránsky   Farkaš Laššo 6:2 6:1
  Revello   Igaz Košík 4:6 0:6
7. kolo:
Košík B. Vojsovič 6:1 6:1 Revello Farkaš 1:6 0:6
Laššo Igaz 2:6 3:6 Stránsky VOĽNO  
8. kolo:
B. Vojsovič VOĽNO   Revello Igaz  
Stránsky Farkaš   Košík Laššo  
9. kolo:
Laššo B. Vojsovič   Igaz Stránsky  
Košík Revello 6:2 1:0 skr. R Farkaš VOĽNO  
10. kolo:
B. Vojsovič Farkaš   Stránsky Košík  
  Igaz   Revello Laššo  
11. kolo:
Revello B. Vojsovič   Košík VOĽNO  
Laššo Stránsky   Igaz Farkaš  
12. kolo:
B. Vojsovič Igaz   VOĽNO Laššo  
Farkaš Košík   Stránsky Revello 5:7 0:6
13. kolo:
Stránsky B. Vojsovič   Laššo Farkaš  
Revello     Košík Igaz  
14. kolo:
B. Vojsovič Košík   Farkaš Revello  
Igaz Laššo   VOĽNO Stránsky  
 
1:6 0:6