Rozpis zápasov BNTL 2023

 

2:6 3:6
1. kolo:
Mikulka Laššo   B. Vojsovič Farkaš  
Stránsky Košík   M. Vojsovič Bitarovský  
Matej voľno    
2. kolo:
M. Vojsovič Stránsky   Farkaš Matej  
Bitarovský Mikulka   Košík Laššo  
B. Vojsovič voľno    
3. kolo:
Laššo Farkaš   Mikulka M. Vojsovič  
Matej Bitarovský   Stránsky B. Vojsovič  
Košík voľno    
4. kolo:
Matej Košík   Stránsky Bitarovský  
Mikulka Farkaš   B. Vojsovič M. Vojsovič  
Laššo voľno    
5. kolo:
Farkaš M. Vojsovič   Laššo Stránsky  
Košík B. Vojsovič   Matej Mikulka  
Bitarovský voľno    
6. kolo: 
Stránsky Matej   M. Vojsovič Košík  
B. Vojsovič Laššo   Bitarovský Farkaš  
Mikulka voľno    
7. kolo:
Košík Bitarovský   Matej B. Vojsovič  
Laššo M. Vojsovič   Mikulka Stránsky  
Farkaš voľno    
8. kolo:
Bitarovský B. Vojsovič   Košík Mikulka  
Farkaš Stránsky   Laššo Matej  
M. Vojsovič voľno    
9. kolo:
B. Vojsovič Mikulka   Bitarovský Laššo  
M. Vojsovič Matej   Farkaš Košík  
Stránsky voľno