Rozpis zápasov dvojhra 1. BNTL 2021

 
1. kolo:
VOĽNO B. Vojsovič   Igaz Revello  
Farkaš Stránsky   Laššo Košík  
2. kolo:
B. Vojsovič Laššo   Stránsky Igaz  
Revello Košík   VOĽNO Farkaš  
3. kolo:
Farkaš B. Vojsovič   Košík Stránsky  
Igaz VOĽNO   Laššo Revello  
4. kolo:
B. Vojsovič Revello   VOĽNO Košík  
Stránsky Laššo   Farkaš Igaz  
5. kolo:
Igaz B. Vojsovič   Laššo VOĽNO  
Košík Farkaš   Revello Stránsky  
6. kolo:
B. Vojsovič Stránsky   Farkaš Laššo  
  Revello   Igaz Košík  
7. kolo:
Košík B. Vojsovič   Revello Farkaš  
Laššo Igaz   Stránsky VOĽNO  
8. kolo:
B. Vojsovič VOĽNO   Revello Igaz  
Stránsky Farkaš   Košík Laššo  
9. kolo:
Laššo B. Vojsovič   Igaz Stránsky  
Košík Revello   Farkaš VOĽNO  
10. kolo:
B. Vojsovič Farkaš   Stránsky Košík  
  Igaz   Revello Laššo  
11. kolo:
Revello B. Vojsovič   Košík VOĽNO  
Laššo Stránsky   Igaz Farkaš  
12. kolo:
B. Vojsovič Igaz   VOĽNO Laššo  
Farkaš Košík   Stránsky Revello  
13. kolo:
Stránsky B. Vojsovič   Laššo Farkaš  
Revello     Košík Igaz  
14. kolo:
B. Vojsovič Košík   Farkaš Revello  
Igaz Laššo   VOĽNO Stránsky