Pravidlá BNTL

 1. Hrá sa hracím systémom každý s každým 1x za sezónu.
   
 2. Zápas sa hrá na 2 víťazné sety do 6. Za prípadného stavu 6-6 nasleduje klasický Tie-Break na 7 víťazných bodov. Po odohratých každých 6-tich bodoch si hráči  vymenia strany.
   
 3. Hrá sa s vopred dohodnutými loptami. Hracím povrchom je Antuka
   
 4. Hrá sa podľa vopred vylosovaného rozpisu zápasov.
   
 5. Jedno hracie kolo = Jeden hrací týždeň.
   
 6. V prípade, ak pár z neobjektívnych príčin zaostáva 4 zápasy za rozpisom, bude z ligy podmienečne vylúčený.
   
 7. Zápas sa musí odohrať v danom hracom týždni, v ktorýkoľvek deň, v ktorúkoľvek hodinu, pokiaľ sa hráči vopred nedohodnú na preložení zápasu.
   
 8. Dohadovanie jednotlivých zápasov je len na hráčoch, ako sa medzi sebou dohodnú za podmienky, že je splnené pravidlo č.5.
   
 9. Pri dohadovaní je potrebné objednávať tenisový kurt na 2 hodiny.
   
 10. Poplatok za kurt hradia sami páry pomerom 50/50.
   
 11. Počas zápasu dochádza k výmene strán, ktorá nastane vždy v nepárny počet odohratých hier (0-1, 1-2, 4-5, atď).
   
 12. Ak počas zápasu dôjde k zraneniu jedeného z hráčov a zranený hráč nie je schopný pokračovať v zápase, zápas sa vyhodnotí ako skreč páru, ktorý nemôže pokračovať v hre.
   
 13. Každý pár je zodpovedný za všetky hlásenia na svojej strane dvorca (dobrá lopta, out, dvojdopad, dotyk so sieťou...).
   
 14. Všetky hlásenia by mali byť ohlásené okamžite po odraze lopty a dostatočne hlasno, aby ich počul súper.
   
 15. Páry, ktorí opakovane nekonajú a nehrajú fair-play, môžu byť organizátorom napomínaní za nešportové správanie, vedúce až k finančnej pokute či prípadnému vylúčeniu zo súťaže.
   
 16. Čakacia doba na začiatok stretnutia je 20 minút od doby, na ktorú bol dohodnutý jeho začiatok.
   
 17. Ak sa pár nedostaví na zápas do uplynutia čakacej doby, zápas je kontumovaný výsledkom 6:0 6:0 pre pár, ktorý sa na zápas dostavil.
   
 1. Bodovanie zápasov: Výhra v pomere 2:0 - 3 body,
                                Vyhra v pomere 2:1 -  2 body,
                                Prehra v pomere 1:2 - 1 bod,                                                                                                   Prehra v pomere 0:2 - 0 bodov.   
                                                              
 2. Celosezónnym víťazom sa stáva pár, ktorý počas sezóny nazbiera najvyšší počet bodov.
   
 3. V prípade rovnosti bodov s iným párom o konečnom poradí rozhoduje vzájomný zápas, v prípade rovnosti vzájomných zápasov skóre zo vzájomných zápasov, v prípade rovnosti skóre zo vzájomných zápasov rozhoduje celkove skóre.
   
 4. Porazený pár musí do 24hod nahlásiť výsledok na tel. číslo 0915 217 883!!! V prípade porušenia tohto pravidla si organizátor súťaže vyhradzuje právo kontumovať zápas v pomere 0:6 0:6 aj v prípade, že výsledok by bol 1:2 na sety. V prípade opakovaného porušenia tohto pravidla, bude udelená pokuta 20€.
"Beriem si vždy tri. Najopotrebovanejšiu z nich potom vrátim. Dáva mi to výhodu pri podaní, pretože s príliš vybúchanou loptičkou je to horšie." Rafael Nadal o žonglovaní so zberačmi..