Pravidlá BNTL

 1. Hrá sa hracím systémom každý s každým 2x (1.BNTL) a 1x (2.BNTL) za sezónu.
   
 2. Zápas sa hrá na 2 víťazné sety do 6. Za prípadného stavu 6-6 nasleduje klasický Tie-Break na 7 víťazných bodov. Po odohratých každých 6-tich bodoch si hráči  vymenia strany.
   
 3. Hrá sa s vopred dohodnutými loptami - lopty na zápas dáva vždy podľa rozpisu domáci hráč! Hracím povrchom je Antuka
   
 4. Hrá sa podľa vopred vylosovaného rozpisu zápasov.
   
 5. Jedno hracie kolo = Jeden hrací týždeň.
   
 6. V prípade, ak hráč z neobjektívnych príčin zaostáva 4 zápasy za rozpisom, bude z ligy vylúčený.
   
 7. Zápas sa musí odohrať v danom hracom týždni, v ktorýkoľvek deň, v ktorúkoľvek hodinu, pokiaľ sa hráči vopred nedohodnú na preložení zápasu.
   
 8. Dohadovanie jednotlivých zápasov je len na hráčoch, ako sa medzi sebou dohodnú za podmienky, že je splnené pravidlo č.5.
   
 9. Prvý návrh na odohratie zápasu prichádza vždy zo strany hráča, ktorý je v rozpise uvedený ako domáci hráč. Ak druhý hráč nemôže hrať v navrhnutom termíne navrhne prvému hráčovi náhradný termín. Ak ani tento termín nevyhovuje prvý hráč navrhne tretí (zároveň posledný) termín. Ak sa zápas neodohrá do 3 týždňov vyhráva domáci hráč kontumačne pomerom 2:0 na sety
   
 10. Pri dohadovaní je potrebné objednávať tenisový kurt na 2 hodiny.
   
 11. Poplatok za kurt hradia sami páry pomerom 50/50.
   
 12. Počas zápasu dochádza k výmene strán, ktorá nastane vždy v nepárny počet odohratých hier (0-1, 1-2, 4-5, atď).
   
 13. Ak počas zápasu dôjde k zraneniu jedeného z hráčov a zranený hráč nie je schopný pokračovať v zápase, zápas sa vyhodnotí ako skreč hráča, ktorý nemôže pokračovať v hre. V tom prípade sa do tabuľlky počíta výsledok aký bol dosiahnutý v zápase. Príklad: ak zranený hráč skrečuje za stavu 6-4 3-6 1-3 vo svoj neprospech bude mu pripísaný jeden bod za uhratý víťazný set.
   
 14. Každý hráč je zodpovedný za všetky hlásenia na svojej strane dvorca (dobrá lopta, out, dvojdopad, dotyk so sieťou...).
   
 15. Všetky hlásenia by mali byť ohlásené okamžite po odraze lopty a DOSTATOČNE HLASNO, aby ich počul súper.
   
 16. Hráč, ktorý opakovane nekoná a nehrá fair-play, môže byť organizátorom vylúčený zo súťaže.
   
 17. Čakacia doba na začiatok stretnutia je 20 minút od doby, na ktorú bol dohodnutý jeho začiatok.
   
 18. Ak sa hráč nedostavý na zápas do uplynutia čakacej doby, zápas je kontumovaný výsledkom 6:0 6:0 pre hráča, ktorý sa na zápas dostavil.
   
 19. Bodovanie zápasov: Výhra v pomere 2:0 - 3 body,
                                Vyhra v pomere 2:1 -  2 body,
                                Prehra v pomere 1:2 - 1 bod,                                                                                                  Prehra v pomere 0:2 - 0 bodov.                                                              
 20. Celosezónnym víťazom sa stáva hráč, ktorý počas sezóny nazbiera najvyšší počet bodov.
   
 21. V prípade rovnosti bodov s iným hráčom o konečnom poradí rozhoduje vzájomný zápas, v prípade rovnosti vzájomných zápasov skóre zo vzájomných zápasov, v prípade rovnosti skóre zo vzájomných zápasov rozhoduje celkove skóre.
   
 22. Víťaz zápasu musí do 24hod nahlásiť výsledok na tel. číslo 0915 217 883!!! V prípade porušenia tohto pravidla si organizátor súťaže vyhradzuje právo kontumovať zápas v pomere 0:6 0:6 aj v prípade, že výsledok by bol 1:2 na sety. 
"Beriem si vždy tri. Najopotrebovanejšiu z nich potom vrátim. Dáva mi to výhodu pri podaní, pretože s príliš vybúchanou loptičkou je to horšie." Rafael Nadal o žonglovaní so zberačmi..