Rozpis zápasov dvojhra 2. BNTL 2020

 
1. kolo:
Bročko M. Vojsovič 6:0 6:0 Kasala Paul 6:0 6:2
Ďurech Varhaník 4:6 2:6 Liška Mikulka 6:1 6:1
      Bitarovský Mi. Janáč 6:2 1:6 7:6
       
2. kolo:
Paul Liška 0:6 2:6 M. Vojsovič Ďurech 6:3 6:7 7:5
      Bitarovský Bročko 2:6 6:1 6:4
Tomka Jandák 1:6 2:6 Mi. Janáč Mikulka 6:2 6:7 6:1
       
3. kolo:
Ďurech Bitarovský        
      Mikulka Paul 6:1 6:2
Jandák Varhaník 4:6 1:6 Bročko Mi. Janáč  
Kasala Tomka 6:2 6:2  
4. kolo:
           
Tomka Liška 1:6 0:6 Bročko Ďurech 6:4 6:1
Varhaník Kasala 2:6 2:6 Mi. Janáč Paul 6:3 6:3
M. Vojsovič Jandák 6:3 6:3  
5. kolo:
      Mikulka Tomka 6:1 6:2
Jandák Bitarovský        
Kasala M. Vojsovič 6:2 6:2 Ďurech Mi. Janáč  
Liška Varhaník 4:6 1:6  
6. kolo:
Tomka Paul 5:7 4:6 Bročko Jandák 6:1 6:4
Varhaník Mikulka 6:4 6:3      
M. Vojsovič Liška 6:1 2:6 6:3      
Bitarovský Kasala 6:4 6:0  
7. kolo:
Jandák Ďurech   Paul Varhaník 3:6 1:6
Kasala Bročko 5:7 2:6      
Liška Bitarovský 3:6 4:6      
Mikulka M. Vojsovič 3:6 2:6  
8. kolo:
      Ďurech Kasala  
M. Vojsovič Paul 6:2 6:2      
Bitarovský Mikulka   Mi. Janáč Tomka  
Bročko Liška 6:4 3:6 6:1  
9. kolo:
           
Liška Ďurech   Tomka Varhaník 0:6 1:6
Mikulka Bročko 3:6 4:6 Jandák Mi. Janáč  
Paul Bitarovský 1:6 2:6  
10. kolo:
M. Vojsovič Tomka 6:1 6:2      
      Jandák Kasala 1:6 3:6
Bročko Paul 6:0 6:0 Mi. Janáč Varhaník  
Ďurech Mikulka    
11. kolo:
Liška Jandák   Tomka Bitarovský  
      Varhaník M. Vojsovič 7:6 7:5
Paul Ďurech   Kasala Mi. Janáč 6:2 6:4
       
12. kolo:
Bitarovský Varhaník   Jandák Mikulka 3:6 1:6
Bročko Tomka 6:4 6:1 Kasala Liška 6:2 6:2
      Mi. Janáč M. Vojsovič 6:1 5:7 6:1
       
13. kolo:
Mikulka Kasala 0:6 0:6 Varhaník Bročko 5:7 6:4 1:4 skr. V
Paul Jandák   M. Vojsovič Bitarovský  
      Liška Mi. Janáč  
Tomka Ďurech 0:6 0:6  

 

4:6 2:6