Rozpis zápasov dvojhra 2. BNTL 2020

 
1. kolo:
Bročko M. Vojsovič   Kasala Paul  
Ďurech Varhaník   Liška Mikulka  
Ma. Janáč Tomka   Bitarovský Mi. Janáč  
Jandák Škarba    
2. kolo:
Paul Liška   M. Vojsovič Ďurech  
Škarba Kasala   Bitarovský Bročko  
Tomka Jandák   Mi. Janáč Mikulka  
Varhaník Ma. Janáč    
3. kolo:
Ďurech Bitarovský   Liška Škarba  
Ma. Janáč M. Vojsovič   Mikulka Paul  
Jandák Varhaník   Bročko Mi. Janáč  
Kasala Tomka    
4. kolo:
Škarba Mikulka   Bitarovský Ma. Janáč  
Tomka Liška   Bročko Ďurech  
Varhaník Kasala   Mi. Janáč Paul  
M. Vojsovič Jandák    
5. kolo:
Ma. Janáč Bročko   Mikulka Tomka  
Jandák Bitarovský   Paul Škarba  
Kasala M. Vojsovič   Ďurech Mi. Janáč  
Liška Varhaník    
6. kolo:
Tomka Paul   Bročko Jandák  
Varhaník Mikulka   Ďurech Ma. Janáč  
M. Vojsovič Liška   Mi. Janáč Škarba  
Bitarovský Kasala    
7. kolo:
Jandák Ďurech   Paul Varhaník  
Kasala Bročko   Škarba Tomka  
Liška Bitarovský   Ma. Janáč Mi. Janáč  
Mikulka M. Vojsovič    
8. kolo:
Varhaník Škarba   Ďurech Kasala  
M. Vojsovič Paul   Ma. Janáč Jandák  
Bitarovský Mikulka   Mi. Janáč Tomka  
Bročko Liška    
9. kolo:
Kasala Ma. Janáč   Škarba M. Vojsovič  
Liška Ďurech   Tomka Varhaník  
Mikulka Bročko   Jandák Mi. Janáč  
Paul Bitarovský    
10. kolo:
M. Vojsovič Tomka   Ma. Janáč Liška  
Bitarovský Škarba   Jandák Kasala  
Bročko Paul   Mi. Janáč Varhaník  
Ďurech Mikulka    
11. kolo:
Liška Jandák   Tomka Bitarovský  
Mikulka Ma. Janáč   Varhaník M. Vojsovič  
Paul Ďurech   Kasala Mi. Janáč  
Škarba Bročko    
12. kolo:
Bitarovský Varhaník   Jandák Mikulka  
Bročko Tomka   Kasala Liška  
Ďurech Škarba   Mi. Janáč M. Vojsovič  
Ma. Janáč Paul    
13. kolo:
Mikulka Kasala   Varhaník Bročko  
Paul Jandák   M. Vojsovič Bitarovský  
Škarba Ma. Janáč   Liška Mi. Janáč  
Tomka Ďurech